E-Catalog > ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ > ตู้ทึบระดับหน้าต่าง A.12

PAGE VIEW : 12,354

Product Information :

Name :
ตู้ทึบระดับหน้าต่าง A.12
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์
Sub - Category :
  1. ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ตู้ทึบระดับหน้าต่าง ใช้สำหรับเก็บและวางอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ขนาด W120xD60xH80

Product Detail :

ตู้ทึบระดับหน้าต่าง ใช้สำหรับเก็บและวางอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
ภายในตู้มีชั้นสำหรับเก็บอุปกรณ์
หน้าโต๊ะกรุด้วยวัสดุที่ทนต่อ กรด-ด่าง และ ทำความสะอาดง่าย

คุณลักษณะของตู้ทึบระดับหน้าต่าง
1. ขนาด W120xD60xH80
2. ตัวตู้ทำด้วยโครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง ภายนอกกรุด้วยไม้อัดสักอิตาลีลายเส้น/ ภายในกรุด้วยไม้อัดยาง
3. มีกุญแจล็อก
4. ท๊อปตู้กรุด้วยแผ่นลามิเนท สีขาวเงา (แผ่นโฟเมก้า)
5. ตัวตู้แบ่งเป็นบานทึบ 2 คู่
6. ภายในมี 1 แผ่นชั้นOther Product In Group "ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ (9)"