Company Profile

ด้วยประสบการณ์ ด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ และ ครุภัณฑ์ราชการ เช่น โต๊ะทำงานระดับ 1-2 , 3-6 , 7-9 , ชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน เป็นต้น
เรายินดีที่จะ รับงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ตามแบบของลูกค้า หรือ ให้เราช่วยในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ตรงกับความต้องการของคุณ