วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ได้ดังนี้