ไม้แปรรูป , ไม้อัด , ไม้แผ่น (WOOD)

ID : 180676
Last Update : 15/11/2565 10:34 Preview : 1,116
ID : 180677
Last Update : 15/11/2565 10:35 Preview : 1,153
ID : 180678
Last Update : 15/11/2565 10:35 Preview : 1,056
ID : 180679
Last Update : 15/11/2565 10:35 Preview : 1,237
ID : 180680
Last Update : 15/11/2565 10:34 Preview : 765
ID : 180681
Last Update : 15/11/2565 10:33 Preview : 790
ID : 180683
Last Update : 15/11/2565 10:34 Preview : 1,223
ID : 180746
Last Update : 22/11/2565 08:17 Preview : 1,335
Pine - Studding มี 2 ความหนา 17 , 22 mm. หน้ากว้าง 43 mm. ยาว 8 ฟุต ( = 2.44 m)
ID : 180747
Last Update : 22/11/2565 08:50 Preview : 1,290
ไม้โครง เบญจพรรณ จ๊อย (มัดละ 10 เส้น) 17mm x 41mm x 250cm
ID : 180749
Last Update : 22/11/2565 08:57 Preview : 2,017
ไม้โครง ยางพารา (Rubber wood - Studding Lumber)
ID : 180751
Last Update : 22/11/2565 09:16 Preview : 1,923