PAGE VIEW : 17,698

Product Information :

Name :
ตู้วางกระเป๋านักเรียน มอรี่
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์
Sub - Category :
  1. ตู้หนังสือ ชั้นหนังสือ ตู้โชว์ ชั้นวางของ (Shelf , Bookcase , Display)
Brand :
TYG
Model :
มอรี่
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ตู้วางกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าห้องสมุด

Product Detail :

เหมาะสำหรับโรงเรียน อนุบาล / ประถม ให้เด็กเล็ก สามารถวางกระเป๋านักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อนเข้าใช้ห้องสมุด


ตัวช่องขนาดกว้างประมาณ 27 ซมOther Product In Group "ตู้หนังสือ ชั้นหนังสือ ตู้โชว์ ชั้นวางของ (Shelf , Bookcase , Display) (43)"