PAGE VIEW : 2,255

Product Information :

Name :
ชั้นวางของเล่น วาก้อน (Wagon Shelf)
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์
Sub - Category :
  1. ตู้หนังสือ ชั้นหนังสือ ตู้โชว์ ชั้นวางของ (Shelf , Bookcase , Display)
Brand :
TYG
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
ชั้นวางของเล่น รุ่น วาก้อน ผลิตจากไม้ยางพารา มีล้อ 6 ช่อง ขนาด W90xD30xH85 8 ช่อง ขนาด W120xD30xH85

Product Detail :

ชั้นวางของเล่น รุ่น วาก้อน 

6 ช่อง ขนาด W90xD30xH85

8 ช่อง ขนาด W120xD30xH85

ผลิตจากไม้ยางพาราประสาน BC หนา 20 มม.

แผ่นหลังผลิตจากไม้อัดแอช

ด้านใต้ใส่ล้อ 2 นิ้ว
Other Product In Group "ตู้หนังสือ ชั้นหนังสือ ตู้โชว์ ชั้นวางของ (Shelf , Bookcase , Display) (30)"