E-Catalog > เก้าอี้ร้านอาหาร (Restaurant Chair) > เก้าอี้ ก๋วยเตี๋ยว

PAGE VIEW : 4,616

Product Information :

Name :
เก้าอี้ ก๋วยเตี๋ยว
Category :
  1. ผลิตภัณฑ์จากไม้และเฟอร์นิเจอร์
Sub - Category :
  1. เก้าอี้ร้านอาหาร (Restaurant Chair)
Brand :
TYG
Product Type :
  1. สินค้า, ผลิตภัณฑ์
Short Description :
เก้าอี้ ก๋วยเตี๋ยว

Product Detail :

* เก้าอี้ หน้ากลม ไม้เบญ ทรงอนุรักษ์

* เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. Other Product In Group "เก้าอี้ร้านอาหาร (Restaurant Chair) (31)"