ครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์

ID : 93554
Brand : TYG
Last Update : 17/12/2556 09:28 Preview : 20,254
โต๊ะเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับ 4-6 ที่นั่ง ขนาด W120xD60xH80 หน้าโต๊ะกรุด้วยลามิเนท(โฟเมก้า)สีขาว ที่มีความทนทานต่อความร้อน หรือกรด-ด่าง , ขอบโต๊ะทำด้วยคิ้วไม้ ขาเหล็กขนาด 1 นิ้ว หนาประมาณ 0.8 มม.
ID : 93555
Brand : TYG
Last Update : 31/07/2558 11:53 Preview : 19,903
โต๊ะสาธิตวิทยาศาสตร์ ขนาด W180xD60xH90 + อ่างน้ำเซรามิคพร้อมก๊อก หน้าโต๊ะกรุด้วยลามิเนท (โฟเมกา)สีขาว โครงสร้างทำด้วยไม้เนื้อแข็งกรุด้วยไม้อัดสักอิตาลีลายเส้น มี 2 ลิ้นชัก + 1 บานตู้ +ชั้นวางสิ่งของจำนวน 4 ช่อง
ID : 93644
Brand : TYG
Last Update : 16/12/2556 13:35 Preview : 13,449
ขนาด W120xD60xH80 + อ่างและก๊อกน้ำ ผลิตด้วยโครงเคร่าไม้เนื้อแข็งกรุด้วยไม้อัดสักอิตาลีลายเส้น หน้าท๊อปลามิเนท(โฟเมกา)สีขาว ป้องกันความร้อนและกรด-ด่าง ตู้บานเกล็ดและบานทึบ
ID : 93672
Last Update : 31/07/2558 11:50 Preview : 19,104
ตู้เก็บสารเคมี A.13 ขนาด W120xD50xH200 ตัวตู้ท่อนบน เป็นบานเปิด ผลิตด้วยบานเกล็ดไม้จริง กรอบไม้ เพื่อระบายอากาศ ท่อนล่างเป็นบานทึบ แผงตู้และหน้าบาน ไม้อัดสักอิตาลีลายเส้น โครงไม้เนื้อแข็ง
ID : 93673
Last Update : 31/07/2558 11:51 Preview : 18,964
ตู้เก็บอุปกรณ์ B.15 ขนาด W120xD50xH200 ตัวตู้ท่อนบน เป็นบานเปิด กรอบไม้ใส่กระจก มองเห็นสิ่งของที่เก็บอยู่ด้านใน ท่อนล่างเป็นบานทึบ แผงตู้และหน้าบาน ไม้อัดสักอิตาลีลายเส้น โครงไม้เนื้อแข็ง
ID : 93674
Last Update : 31/07/2558 11:06 Preview : 12,588
ตู้ทึบระดับหน้าต่าง ใช้สำหรับเก็บและวางอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ขนาด W120xD60xH80
ID : 93675
Last Update : 31/07/2558 11:52 Preview : 17,981
ตู้เวชภัณฑ์ ขนาด W100xD40xH160 ตัวตู้ท่อนบน เป็นบานเปิด กรอบไม้ใส่กระจก สามารถมองเห็นสิ่งของที่เก็บอยู่ด้านใน ภายในทำสีขาว มี 2 แผ่นชั้น ท่อนล่างเป็นบานทึบ แผงตู้และหน้าบาน ไม้อัดสักอิตาลีลายเส้น โครงไม้เนื้อแข็ง ภายในมี 1 แผ่นชั้น
ID : 93676
Last Update : 17/12/2556 09:31 Preview : 13,167
W36xD36xH50
ID : 103264
Brand : TYG
Last Update : 14/09/2557 19:04 Preview : 23,038
ชุดครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์
ID : 180436
Brand : TYG
Last Update : 21/07/2565 15:52 Preview : 1,490
โต๊ะวิทยาศาสตร์ ขนาด 120x60x75 หน้าโต๊ะกรุด้วยลามิเนทสี ขาเหล็ก 1x2 นิ้ว สามารถนำมาต่อกันแบบ 2 ตัว หรือ แบบ 6 ตัวได้