โต๊ะทำงาน โต๊ะประชุม และ ครุภัณฑ์ราชการ

ID : 92755
Brand : TYG
Last Update : 11/12/2556 15:28 Preview : 9,449
โต๊ะทำงานขนาด W120xD60xH75 ขาโต๊ะเป็นเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 1 นิ้ว หนา 0.8 มม. ตัวโต๊ะทำด้วย โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง กรุด้วยไม้อัดสักอิตาลี ตัวโต๊ะ มี 1 ตู้บานเปิดด้านขวา ภายในมี 1 แผ่นชั้น มือจับไม้กลึง มีกุญแจล็อก
ID : 92757
Brand : TYG
Last Update : 03/12/2556 17:10 Preview : 10,239
ขนาด 150x80x75 ขาโต๊ะเป็นเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 1 นิ้ว หนา 0.8 มม. ตัวโต๊ะทำด้วย โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง กรุด้วยไม้อัดสักอิตาลี ตัวโต๊ะด้านซ้ายเป็น ตู้บานเปิดใหญ่ ภายในมีแผ่นชั้น - ด้านขวามีลิ้นชักและตู้บานเปิด
ID : 93369
Brand : TYG
Model : ต.03
Last Update : 06/07/2560 15:33 Preview : 11,127
โต๊ะทำงานสำหรับข้าราชการระดับ 7-9 , W150xD80xH75 , ด้านซ้าย มี 3 ลิ้นชักใหญ่ , ด้านขวา 1 ลิ้นชักเล็ก + 1 ตู้บานเปิด
ID : 93553
Brand : TYG
Last Update : 19/02/2557 12:17 Preview : 8,653
โต๊ะทำงาน ขนาด W120xD60xH75 มีลิ้นชักยาว บริเวณที่นั่ง 1 ลิ้นชัก ด้านขวามีลิ้นชัก 3 ลิ้นชัก
ID : 95645
Brand : TYG
Last Update : 15/02/2557 13:36 Preview : 9,382
โต๊ะทำงานขาเหลี่ยมบังหน้า มี 3 ขนาด 3', 3.5' ,4' เป็นโต๊ะทำงานรุ่นประหยัด
ID : 95674
Brand : TYG
Last Update : 19/02/2557 12:23 Preview : 7,124
โต๊ะทำงานราชา ขนาด 150x80x75 ด้านซ้าย 1 ตู้บานเปิด ด้านขวา 3 ลิ้นชัก มีลิ้นชักยาวตรงกลาง
ID : 95675
Brand : TYG
Last Update : 19/02/2557 12:38 Preview : 6,731
โต๊ะครู 3 ลิ้นชัก ขาเหล็ก ขนาด 120x80x75
ID : 95710
Brand : TYG
Last Update : 19/02/2557 16:50 Preview : 9,894
โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหารระดับสูง ขอบหน้าโต๊ะทำด้วยไม้สัก ขนาด 4"x 2" นิ้ว หน้าโต๊ะและบริเวณรอบๆตัวโต๊ะตกแต่งด้วยวีเนียร์ไม้จริงลายปุ่มมะค่า สามารถเลือกมือจับตามชอบได้
ID : 103924
Brand : TYG
Last Update : 10/05/2560 10:58 Preview : 7,994
ชุดโต๊ะประชุม (มาตรฐาน 12 ที่นั่ง) ต.07 ขนาด W120xD60xH75 ผลิตด้วยโครงเคร่าไม้เนื้อแข็งกรุด้วยไม้อัดสักอิตาลีลายเส้น ขาทำด้วยเหล็กกล่อง 2x1 นิ้ว
ID : 151673
Brand : TYG
Last Update : 22/05/2560 17:54 Preview : 1,613
โต๊ะงานเพาะช่าง ขนาด W120xD85xH80
ID : 162626
Brand : TYG
Last Update : 07/06/2561 10:04 Preview : 186
โต๊ะทำงานเข้ามุม โตเกียว
ID : 163663
Brand : TYG
Last Update : 16/06/2561 13:26 Preview : 198
โต๊ะทำงาน 5' ข้างทึบ หน้าลูกฟัก